Svadobný príhovor

Veľa z vás určite premýšľa, čo povedať počas svadobného príhovoru. Sú to prvé slová, ktoré rozbehnú celú svadobnú hostinu. Slová plné prianí novomanželom a plné vďaky rodičom a hosťom. Nie každý je rečník a priznajme si, že veľa z nás má aj trému verejne vystúpiť. Preto je lepšie mať príhovor vopred pripravený, prípadne si dopomôcť tzv. ťahákom 🙂 Prinášame Vám malú inšpiráciu a dúfame, že vám aspoň trošku pomôže.

1) Drahá naša rodinka, milí priatelia.

Všetkých Vás vítam pri tejto slávnostnej príležitosti, rád Vás vidím. Teší ma, že sme mohli moju dcéru a zaťa dnes sprevádzať pri prekračovaní vstupnej brány do krajiny manželstvo.

Život má niekoľko medzníkov, ktoré ho rozdeľujú. A keď sa človek pozrie do spätného zrkadielka svojej životnej cesty, rozlišuje, čo bolo pred niečím, čo bolo po dačom. Uzavretie manželstva nie je malý medzník, je to veľká brána, ktorá delí našu cestu na dve časti. Na dve rôzne krajiny. Krajina prvá, v ktorej sa narodíme, je plná rôznych zážitkov, slobody, užívania si, ale aj hľadania samého seba. A tu človek spoznáva niekoho a zistí, že s držaním sa za ruky s tým človekom sa akosi kráča ľahšie aj veselšie. Spolu prekročia bránu a sú v krajine číslo 2. V krajine, kde sa už nežije pre seba. Tam je život už nie taký nezáväzný, mnohokrát komplikovanejší, plný kompromisov. No o to viac príjemnejší a napĺňajúcejší. Veď najväčšia radosť je tá, ktorú prežívame spolu s druhým človekom. A keď príde trápenie a človek vie, že sa mu musí postaviť, je tak dôležité vedieť, že v tom súboji máme spolubojovníka.

Prajem našim deťom, neveste a ženíchovi, aby tú krajinu, do ktorej sa dnes presťahovali, pre nich ešte nepoznanú dobývali pomaly, vychutnávali si jej ovocie, menej pekné zákutia skôr obchádzali. Najdôležitejšie je držať jeden druhého a určite nezablúdite. Naopak, objavíte jej čaro a krásu.

2) Vážení novomanželia.

Dovoľte mi na začiatku môjho príhovoru vysloviť jedno prosté a úprimné ľudské želanie: nech dnešný deň patrí skutočne medzi tie najkrajšie vo Vašom živote. Ale nech sú rovnako krásne a pamätné aj tie, čo prídu po ňom.

Máte sa radi a rozhodli ste sa svoju lásku spečatiť manželstvom. Rozhodli ste sa pre túto prirodzenú cestu, na ktorú sa denne vydávajú mnohí ľudia. Vždy je to cesta dvoch a vždy je iná. Láska má vari toľko podôb, koľko je ľúbiacich sa na svete. V základe vzťahu však vždy musí byť vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. Ak si tieto vlastnosti prinesiete do manželstva, iste sa Váš vzťah bude aj naďalej rozvíjať a prekonávať všetky prekážky, ktoré Vám život postaví do cesty.

Dnešný deň je sviatočný a dôstojný. Po ňom prídu tisíce ďalších všedných dní, v ktorých budete napĺňať svoj manželský sľub. Svoj čas budete každodenne deliť medzi prácu, denné starosti a svoju lásku. Želám Vám, aby si Vaša láska zachovala sviežosť z dnešného dňa a aby ďalšie dni prispeli k jej prehĺbeniu a utuženiu. Manželstvo neznamená len spoločnú cestu životom, manželstvo znamená aj spoločný zápas so životom. Ak si to všetko uvedomíte, Váš vzájomný vzťah bude neustále nový , každý deň Vám prinesie mnoho radostných chvíľ.

Vážení novomanželia, prijmite tieto moje slová ako úprimné želanie. I ja mám radosť z Vášho uzavretého manželstva a dovoľte, aby som na záver pripomenul slová básnika: „Láska je nielen byť spolu, láska je ísť spolu.“

Želám Vám všetko najlepšie na Vašej ceste spoločným životom.

3) Milí novomanželia, vážení svadobčania,

s potešením sa ujímam radostnej úlohy privítať vás pri tomto slávnostnom svadobnom stole, kde sme sa zišli, aby sme v rodinnom kruhu, v dobrej pohode, družne a radostne oslávili tento najšťastnejší deň v živote našich novomanželov. Za všetkých vás chcem vysloviť naše najsrdečnejšie blahoželanie im ako aj ich rodičom a zaželať do budúceho života všetko najlepšie.

Nech po všetky dni vášho žitia blaženosť dneska stále rastie, nech obídu vás vlnobitia, rozkvitá pokoj, láska, šťastie. Úprimne vravia srdcia naše, ako to iba láska vie: Zdvihnime všetci svoje čaše novomanželom na zdravie!

4) Drahí novomanželia,

na začiatku môjho príhovoru Vám chcem úprimne zo srdca zaželať, nech Váš dnešný deň patrí medzi tie najkrajšie dni vo Vašom živote. Nech sú však rovnako krásne dni aj tie v manželstve. Pri spoločnom nedeľnom obede, každodennej rannej káve, nákupoch, prechádzkach, pri čítaní rozprávok Vašim deťom…

Vaša láska je navždy spečatená manželstvom. Dbajte na to, aby ho vždy zdobila vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. Nech sa Váš vzťah neustále rozvíja a prekonávanie prekážok, ktoré Vám život postaví do cesty, nech Vás posilňuje a upevňuje.

Prajem Vám, aby si Vaša láska zachovala sviežosť z dnešného dňa. Aj keď prídu všedné dni, starosti z práce alebo choroby, nezabúdajte, že sa môžete o seba oprieť, povzbudiť a oddýchnuť si v milujúcom objatí.

Želám Vám všetko len to najlepšie. Nech je Váš prvý krok spoločným životom navždy tým najšťastnejším rozhodnutím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *